Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via skylar's-closet.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst.

 

1.2 Onderneming: Skylar's closet (hierna te noemen “Skylar's closet ”) is een handelsnaam en onderdeel van handelsnaam Blitzz studio en is een online winkel die kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten.

 

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

 

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Skylar's-closet en de consument.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Skylar's closet en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument.

 

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Skylar's closet zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing.

 

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard.

 

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Skylar's closet erkend.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Skylar's closet.
Skylar's closet is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen zeven (7)werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

 

Artikel 4. Prijzen

 

4.1 Alle aanbiedingen van Skylar's de closet zijn vrijblijvend. Skylar's closet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.

 

4.3 Voor verzendingen binnen Nederland berekenen wij €3.95 voor brievenbus formaat pakket en 5.50 voor normaal pakket. . Voor verzendingen naar België zijn de verzendkosten €9,75. Naar andere landen is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het land.

 

4.4 Skylar's closet kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

omruilen.

Omdat  wij een kleine onderneming hebben en de producten op bestelling worden gemaakt naar de maat die de consument door geven, doen wij niet aan geld terug storten. Wel om de consument tegemoet te komen doen we na overleg een tegoedbon aanbieden voor een latere bestelling of wanneer gewenst het artikel zo aanpassen zodat het passend is

Omruilen en geld terug krijgen kan alleen wanneer het product uit een van de concept stores komt waar de kleding van Skylars closet hangt. 

Wanneer iets niet aan u verwachtingen voldoet mag u wel contact opnemen om te bespreken wat er eventueel verder aan service geboden kan worden. U product kan eventueel verkleind worden of aangepast worden als dit wenselijk is. 

Verzendkosten zijn dan geheel voor u eigen rekening.